Дослідження – теорія і методологія виявлення особливостей місцевих культурних ландшафтів регіонів України. 

Освіта - формальна та неформальна, лекцї, тренінги та воркшопи для представників місцевого самоврядування, архітекторів,  містопланувальників, працівників музеїв та культурної сфери, а також для місцевих жителів, застосувуючи підходи та приципами педагогіки місця (place based education).

Неформальне просторове планування з особливою увагою до ландшафтів - створення концепцій просторового розвитку на основі ландшафних особливостей, що стануть майбутнім техзавданням для архітектурних агенцій щодо розроблення формальних документів просторого планування. Це також включає зв’язок ландшафтного планування з економічним та культурним розвитком, наприклад геобрендинг, розроблення краєзнавчих маршрутів та відповідального концептуального туризму.

Рекомедації політик (policy recommendations) - розроблення ландшафтних регулювань з представниками різних зацікавлених сторін (стейкголдерами) –місцевого самоврядування, жителів різного соціального профілю, просторових планувальників, які можуть бути основою для регулювань прийнятих на національному рівні.


Наші цілі

  • Підвищити обізнаність про важливість ландшафтів та їх цінностей у різних сферах життя людей серед широкого кола фахівців та жителів 

  • Дослідити ландшафти України для виявлення їх місцевих та регіональних особливостей 

  • Знайти способи як просторове планування може підтримувати ландшафтне різноманіття в Україні. Увага звернена на місцеві особливості вуличної мережі та форми поселення, стилях місцевої архітектури житла, специфічному типі сільського господарства, місцевій культурній спадщині.

  • Розробити рекомендації щодо просторового планування громад, яке б було чутливе (з повагою) до ландшафту спільно з представниками громади та просторовими планувальниками, а також можливі шляхи його реалізації в юридичному та ментальному контексті України.

Наші цінності

Повага до довкілля
Повага до культурного та соціального різноманіття
Повага до історичного контексту та пам'яті
Соціальна справедливість