Культурні ландшафти України є ініціативою на перетині культури, природи та просторового планування. Наша мета популяризація важливості ландшафтів у житті людей та для природного середовища. Ми керуємось прагненням збереження і переосмислення довкілля та спадщини з увагою до питань екології, історії та відповідального економічного розвитку. 

Напрями діяльності: 

  • освіта - формальна та неформальна 
  • містопланування - розроблення концепцій просторового розвитку сільської та міської місцевості з особливою увагою до ландшафтів 
  • політика - вироблення дієвих стратегій та рекомендацій розвитку сільської місцевості та малих міст. 

Ми розглядаємо ландшафт у найширшому його розумінні, як складне історичне та суспільно-природне явище, що є результатом взаємодії людини з природою, людей між собою та явищем, що бере активну участь у культурних, соціальних, економічних та політичних процесах.

Ландшафт ми бачимо як інструмент для підняття якості життя людей, у якому присутня повага до природного середовища та інших його мешканців-живих істот (рослини, тварини), складного історичного минулого та питань соціальної справедливості. 

Команда

 Роман Лозинський                                                

географ-дослідник, запрошений викладач Українського католицького університету, кафедра культурології, інженер кафедри географії України, Львівського національного університету ім. І. Франка. Освіта: магістр географії Університету Південного Іллінойсу в Едвардсвіллі (CША, 2017) та Львівського національного університету ім. І. Франка (2009). Автор книги “Культурні ландшафти Галичини: етика взаємодії людини з природою” (Ладекс, Львів 2020) та статей у часописах Критика, Спільне та Політична Критика. Учасник міжнародних конференцій у США, Швейцарії. Сфера зацікавлень: ландшафти як соціальне явище, зміни ландшафтів в останню декаду Радянського Союзу та наступні десятиліття, вплив приватизації землі та владних відносин на ландшафти. 
email: rlozynskyi@ucu.edu.ua

  Любомир Пархуць                                               

архітектор, старший викладач кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного університету України у Львові. Освіта: Львівський сільськогосподарський інститут, спеціальність архітектура та планування сільських населених місць (1986 р.). 
Сфера зацікавлення:
- ландшафтно-архітектурні засади формування і розвитку сільських поселень Бойківщини;
- збереження, розвиток та регенерація культурних ландшафтів. 
Участь у проектах: 
Українсько-австрійський міжнародний проект «Урбанізаційні процеси в гірських ландшафтах та попередження їх негативних наслідків»; Міжнародний проект «Дерев’яна архітектура в культурному ландшафті: виклики сучасності».
email: lubom.pa@gmail.com

Микола Майданський                                           

еколог, краєзнавець, розробник природоохоронних територій та об'єктів, пам'яток історії та культури, інженер науково-дослідної лабораторії “Інженерно-географічних, природо-охоронних і туристичних досліджень”, географічного факультету, Львівського національного університету ім. І. Франка. Освіта: Український державний лісотехнічний університет м. Львів - 1994 р. Участь у проектах (вибрані): проекти організації території охорони, відтворення та рекраційного викориcтання природних об’єктів та комплексів: Яворівський національний природний парк 1998 - 2001, 2009 - 2011 Національний природний парк Гуцульщина 2004-2010 Галицький національний природний парк 2004 Регіональний ландшафтний парк Стільське Горбогір'я 2009-2012 (Природоохоронний фонд Львівської обласної ради) та проект його розширення, 2018-2019 Національний природний парк Північне Поділля 2010-2019 роки (Інститут екології Карпат НАН України), консультант Розвиток сільських садиб Розточчя, Фонд Карпатського Єврорегіону, українське відділення, 1997-1999 Сільський туризм для безробітних (Фундація Форда), 2000-ті Розточчя – природа і людина – українсько-польський проект (Норвежське посольство) – 2014-2016.